Skicka paket till USA

När du skickar paket till USA eller till ett annat land som inte är med i EU behöver du betala tull och se till att paketet har med deklaration för tull. När du importerar en vara så måste du alltid uppge din produkts varukod. Om du ska kunna ta reda på varukoden så behöver du veta hur just din produkt klassificeras. Eftersom tullavgiften är beroende av vilken klassificering paketet har, är detta viktigt att hålla koll på. Denna klassificering är även avgörande för hur mycket pengar du ska betala i avgift för tull, hur mycket det blir för skatt och andra avgifter samt även för att det ska kunna föras statistik över import och export.

En varukod är en kod som består av tio siffror. I detta tiosiffriga nummer finns något som kallas för HS-nummer, och det numret är helt enkelt de första fyra siffrorna i numret. Ett HS-nummer (HS står för Harmonized Commodity Description and Coding System). Det är ett system som används av de allra flesta länder i världen som har tull och tullavgifter. Den som importerar eller exporterar är ansvarig för att produkten som skickas klassificeras på rätt sätt. Detta gäller även om man använder sig av ett postombud för att skicka sitt paket, man har alltid själv ansvaret.

En annan anledning till att det är viktigt att klassificeringen blir rätt är att den är avgörande för att tullavgiften ska bli korrekt. Det gäller även för skatt och andra avgifter, samt att de regler som gäller för att importera eller exportera varor stämmer. Den statistik som förs över länders import och export är också beroende av att klassificeringen blir rätt vilket gör detta mycket viktigt.

Om du tycker att något verkar oklart kring att skicka paket till USA eller andra länder kan du alltid vända dig till vår kundtjänst som hjälper dig.