Äktenskapsförord – Garanti för en rättvis ekonomisk fördelning

14 januari 2023
Renate Degerth

editorial

Äktenskapsförord är ett juridiskt verktyg som många par tyvärr förbiser. Men i händelse av skilsmässa eller konkurs kan ett äktenskapsförord bli avgörande för hur man gör en rättvis fördelning av egendom. Genom att förutse och regulera vissa ekonomiska frågor i ett äktenskapsförord kan man förebygga framtida kontraherande huvudvärk.

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som par kan upprätta innan eller under äktenskapet. Med ett äktenskapsförord får parets egendom det rättsliga skyddet att inte ingå i en eventuell framtida bodelning. Ett äktenskapsförord kan reglera hela eller delar av makarnas egendom. Det kan också specificeras att vissa saker ska vara enskild egendom, vilket innebär att de inte kommer att delas vid en eventuell skilsmässa.

När är ett äktenskapsförord relevant?

Äktenskapsförord blir särskilt aktuellt i händelse av en skilsmässa eller om någon av makarna skulle råka ut för konkurs där giftorättsgods kan tas i anspråk av konkursboet. Äktenskapsförordet är till för både att skydda enskilda tillgångar och för att försäkra att båda parter får en rättvis fördelning av gemensamma tillgångar i händelse av skilsmässa. Det är värt att notera att ett äktenskapsförord inte bara gäller för äkta par. Det kan också vara relevant för samboende par som vill skydda vissa tillgångar, till exempel en bostad, från att räknas som samboegendom i händelse av en separation.

Äktenskapsförord

Så upprättas ett äktenskapsförord

För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det uppfylla vissa grundläggande krav. Det måste vara skriftligt och innehålla namn och personnummer för både dig och din partner. Dessutom måste det vara underskrivet av er båda, vilket innebär att ni båda aktivt samtycker till dess innehåll och bestämmelser.

Efter att äktenskapsförordet är korrekt undertecknat behöver det registreras hos Skatteverket för att vara giltigt och juridiskt bindande. Detta steg är avgörande för att säkerställa att förordet erkänns av myndigheterna och tillämpas enligt lag.

Att upprätta ett äktenskapsförord kan vara en komplicerad process, och det är därför klokt att söka juridisk rådgivning vid utformningen av det. Professionalism och erfarenhet är nödvändiga för att säkerställa att alla aspekter täcks och att ingenting lämnas oberört som kan leda till komplikationer i framtiden. En kvalificerad jurist eller advokat specialiserad inom familjerätt kan guida er genom processen, se till att ni förstår alla konsekvenser och alternativ samt hjälpa er att utforma ett äktenskapsförord som är anpassat efter just era unika förhållanden och behov.

Slutligen, om du överväger att upprätta ett äktenskapsförord eller om du har några frågor kring äktenskapsjuridik, rekommenderar vi att du besöker nordinsjuristbyra.se. De är specialiserade på familjerätt och har den kompetens och erfarenhet som krävs för att professionellt och med hög kvalitet hjälpa dig att navigera genom äktenskapsförordets komplexa värld. Med deras hjälp kan du säkerställa ekonomisk trygghet och klarhet i ditt äktenskap.

Fler nyheter