Motivera företagets kunder

21 juli 2020
patrick pettersson

Som kund är det lockande att få någon typ av mervärde hos företaget som man handlar hos. Även om man kanske bara tror att man är intresserad av produkterna, eller tjänsterna, så visar undersökningar att ett mervärde för kunden innebär en merförsäljning och en ökad kundnöjdhet. Det behöver inte egentligen vara ett mervärde som har med produkten att göra utan som bara i stort sett passar den typ av kunder som man har som sin kundkrets.

 

Event av olika slag

Ett mervärde som man kan förmedla till sina kunder kan vara av en mängd olika slag. Det kan handla om ett mervärde i form av ett event som en konsert, en förhandstitt av nya produkter, möjligheten att komma först på rea eller så kan det bestå av återbetalning i form av procent eller insamlade poäng som ger återbäring. Men många företag har flera av dessa och andra som man bjuder sina kunder på beroende på vad det är man säljer och vilka intressen som företagets kunder har. Under de senaste åren har det blivit mer och mer populärt att bjuda in någon intressant person som håller ett föredrag samtidigt som man bjuder på en lättare frukost.

 

 

Mätbara interna resultat

Hur mycket en kundklubb kan ge i ökad försäljning och kundnöjdhet går att mäta på ett flertal olika sätt. Om man inte själv vet i vilken ände man ska börja så finns det företag som kan hjälpa till genom att implementera mätverktyg i företagets system. Det kan handla om hur många nya kunder man får när man går ut med ett erbjudande om kunden går med i kundklubben. Eller hur mycket en produkt säljer vid förannonsering i kundklubben. Men det absolut intressantaste skulle kunna vara hur mycket var kund ökar i inköp när de gått med i kundklubben. Fler mätningar går också att göra om man så önskar.

Fler nyheter