Kontorsmoduler fungerar på höjden, längden och bredden

17 oktober 2021
Lily Hansen

editorial

Det är som Lego fast på riktigt. Man kan bygga ihop klossarna och få ett stabilt och helt fungerande kontor på bara ett par veckor. När man inte behöver det längre så lämnar man bara tillbaka det.

Om man inser att stugan blivit för trång och det är dags att utvidga så är det redan för sent. Att projektera, förhandla och förbereda för att nytt bygge kan ta flera år. Då måste man hitta en lösning för att utvidga arbetsplatsen under tiden. Gör man inte det så kanske man istället måste tacka nej till den expansion man kände var på väg. 

Personalstyrkan kanske har fördubblats och man behöver mer yta och personalutrymmen. Det är när det gäller att hitta en snabb och pålitlig lösning som byggmoduler är perfekt. Man får kunnig hjälp med att få dem på plats och kan ägna sin tid åt sina egentliga uppgifter istället.

 

 

Kontorsmoduler finns på plats utan att behöva ta så mycket plats 

Modulerna sätts på plats där de behövs. Det kan vara alldeles bredvid de gamla lokalerna eller de kan lyftas upp ovanför. De kan göras så att det finns anslutning mellan lokalerna. Eftersom de har egna bärande väggar så ställer man bara ner dem. De blir till rum som man sedan bygger vidare på och får en så stor lokal som behövs.

Moderna kontorsmoduler har all utrustning som behövs för att skapa en god arbetsmiljö. God belysning, ventilation och toaletter. Eftersom man hyr dem så är de inte alltid helt nya men de är alltid fräscha. 

Före leverans kontrolleras enheterna för att standarden ska säkerställas. Skulle något vara skadat så repareras det. Väggar, golv och tak är iordninggjorda och man kan sedan välja den armatur och inredning man vill ha. När det nya bygget är klart kommer företaget och hämtar tillbaka sina enheter.

Fler nyheter