Saker att tänka på vid brunnsborrning i Västerås

Förr i tiden så grävde man när det var dags att anlägga en ny brunn, men nu för tiden så brukar man oftast borra. Eftersom rent vatten är ett av våra viktigaste livsmedel så bör man vara noga med exakt var man placerar brunnen och att själva brunnsborrningen sköts av en kunnig och certifierad brunnsborrare. Innan man börjar borra en brunn måste man undersöka marken för att ta reda på bästa stället att placera den på. Den ska exempelvis inte placeras bredvid avloppstanken då denna kan förorena brunnen.

En bra borrad brunn som ger rikligt och kvalitativt dricksvatten är guld värd. En sämre borrad brunn kan exempelvis innebära att den vattenmängd som brunnen genererar inte räcker till för alla personer i ett hushållet, eller att vattenkvaliteten behöver säkerställas med hjälp av kostsamma vattenfilter. Exempel på ämnen som filtreras bort med ett filter är järn, bly, kvicksilver, koppar, arsenik med flera.

Det är noga med vem man anlitar

En brunnsborrning i västerås eller andra ställen i lander är en stor investering och därför bör man välja en pålitlig brunnsborrare. Förutom att se till att brunnsborraren är certifierad och har den ackreditering som branschorganisationen kräver är det också viktigt att hen har lokal erfarenhet och känner till markerna i trakten. Självklart spelar också priset roll, och det är därför som man ska ta in offerter från ett par olika brunnsborrare för att kunna jämföra deras priser.

Det är dock viktigt när man väljer brunnsborrare att inte enbart gå efter priset och ta den som är billigast, utan även gå efter referenser och hur stor lokal erfarenhet personen har. Självklart ska företaget man anlitar för en brunnsborrning även ha skadeförsäkring. Var också noga med att de upprättar ett ordentligt brunnsprotokoll över arbetet. Ett brunnsprotokoll beskriver hur brunnen är utformad och är nödvändigt att ha om fel skulle uppstå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *