Gör ett mögeltest om det finns misstanke om svartmögel

07 september 2020
Cecilia Olsson

Att leva i en bostad som innehåller mögel kan vara riktigt skadligt för hälsan. Om en människa utsätt för mögel under en längre tid kan det i värsta fall leda till kroniska sjukdomar såsom astma. Även ytor som möglet sitter på kan bli förstörda genom frätning och missfärgning. Därför är det mycket viktigt att testa vid minsta misstanke och snabbt åtgärda problemet om det visar sig att det finns mögel i bostaden.

Vad är svartmögel?

Svartmögel är ett samlingsnamn för mögelarter med mörk eller svart färg. De vanligaste heter Stachybotrys, Aspergillus, Penicillum, Fusarium och Cladosporium. Svartmögel upptäcks ofta genom att det blir mörka beläggningar på olika ytor i bostaden, mögelsvamparna trivs riktigt bra i fuktiga miljöer så det är vanligt att de sätter sig i kakelfogar och duschtak. Det finns även dolt svartmögel som kan gömma sig i väggar och under golv. 

Vilka är varningssignalerna?

När det handlar om synligt mögel så är det lätt att upptäcka angreppet med blotta ögat, handlar det däremot om ett dolt angrepp så märks det oftast genom uppvisande av symptom eller en unken lukt. Symptomen som är vanligt förekommande för människor som lever i ett hem drabbat av svartmögel är huvudvärk, andningssvårigheter, trötthet samt andra allergiliknande symptom.

Hur går ett mögeltest till?

Eftersom det finns två olika typer av angrepp så innebär det att de testas på olika sätt. Ett synligt angrepp kan testas med ett yt-test och går till så att en bomullstopps stryks på det område som ska testas, sedan blandas toppsen med en vätska som på bara två minuter skiftar färg och därmed visar om det finns mögel eller ej.

Handlar det däremot om ett dolt svartmögelangrepp så krävs ett luftest. Det fungerar så att en petriskål placeras i rummet, efter en timme sätts ett lock på petriskålen och den förvaras under fyra dagar så att eventuella mögelkolonier kan växa fram, sedan är det bara att räkna dem eller skicka testet på analys.

Du kan enkelt beställa hem dessa mögeltest från AGX MögelTest.

Fler nyheter