Förundran genom hela livet med leksaker från Kapla

21 juni 2021
Mikael Barani

Allt som du ser omkring dig, som är skapat av människan, har en gång i tiden fötts som en idé. Någon människa har använt sin fantasi för att skapa den där muggen som du håller i handen, eller den här skärmen som du läser detta på. 
Joe Rogan har en intressant teori om just detta, om idéer – att de är som främmande livsformer, eller ”aliens”. De hoppar in i våra hjärnor och slår rot tills vi förhoppningsvis en dag får dem att materialiseras här på jorden.

Stimulera kreativiteten

Om det stämmer eller inte vet vi förstås inte. Däremot är det en rätt fantasikittlande idé – att idéer faktiskt är något levande.
Vi kan alla göra något för att hålla själva grogrunden för dessa idéer levande – alltså fantasin. För det är genom fantasin som vi till slut kan finna de där originella idéerna – eller låta dem landa hos oss – som inte bara kan göra stor skillnad i våra egna liv, utan även i andras.

Tyvärr har det dock visat sig att fantasin är en bristvara ju äldre vi blir. Sir Ken Robinson frågar sig i ett berömt TED-talk om det inte är vårt skolsystem som faktiskt hämmar den där fantasin. Den gör att vi anpassar oss till att bli duktiga kuggar i maskineriet, snarare än originella skapare.

Om detta stämmer är det förstås extremt alarmerande. För det är vår fantasi som skapar innovationer som för mänskligheten framåt. Du kan förstås själv göra det du kan för att stimulera både ditt barns och din egen fantasi. Ta något så enkelt som kapla-stavar som många av oss själva har lekt med när vi var unga. 

Dessa enkla klossar och formar i trä kan man bygga mycket av – kanske till och med grova prototyper för något som kommer att omvälva livet här på jorden.

Att stavarna dessutom är gjorda i trä gör något extra för att stimulera fantasin.

Fler nyheter