Arborist i Malmö

31 maj 2021
jonas olsson

Visst är Skåne ett öppet landskap men det finns ändå gott om vackra träd som exempelvis ek, bok, lönn och ask. Men träd som står i mer bebyggda miljöer behöver omvårdnad för att hålla sig friska, så att man kan njuta av dem under många år. Det tar också tid för ett träd att växa sig stort och av den anledningen bör man också vara rädd om dem.

Har man träd på sin tomt eller mark har man mycket att vinna på genom att regelbundet låta en arborist i Malmö se över träden och även sammanställa en trädvårdsplan. Genom att inventera sin träd och upprätta en plan över varje enskilt träd om hur de bör skötas kan man många gånger förebygga röta och andra sjukdomar. En arborist vet även när det är dags att beskära ett träd, så att man inte riskerar att det växer sig alldeles för stort och måste tas ned.

Tidiga åtgärder kan rädda träd

Misstänker man att man har sjuka träd, ska man ta kontakt med en utbildad arborist. En arborist kan ställa diagnoser på träd, bedöma eventuella risker och komma med förslag på passande åtgärder. När en arborist undersöker ett träd kontrolleras hela trädet, från rotsystem till krona. 

Genom att undersöka trädets alla delar kan man ofta upptäcka eventuella sjukdomar i ett tidigt stadie, och då hinna åtgärda dem innan det är för sent. Men i de fall ett träd inte går att rädda kan arboristen även hjälp till med trädfällningen.

Vill man anlita en arborist ska man välja någon som väl känner till området och de eventuella problem som träden där kan drabbas av. Det kan vara svårt för en arborist att i förväg bedöma kostnaden för eventuella åtgärder, eftersom träden först måste besiktigas. Men man kan alltid i förväg få veta hur mycket själva undersökningen kommer att kosta. 

Fler nyheter