Pumpar i universitetsstaden Umeå

28 januari 2022
william eriksson

editorial

Umeå är en Universitetsstad som fick sina stadsrättigheter redan på 1620-talet. Sedan dess har staden vuxit sig stark och är sedan länge norrlands största stad. Även om universitetet och universitetssjukhuset är den största arbetsgivaren så finns det även flera starka företag inom IT, forskningsbaserade bioteknikindustrier samt skogs- och verkstadsindustrier.

Med detta i tankarna kan man utan tvekan dra slutsatsen att det är många pumpar i bruk i Umeå. Industripumpar pumpar i regel runt trögflytande vätska, men kan även fungera som en motor eller led för elektroniska apparater. Det gör att de har ett brett användningsområden och många gånger en viktig roll i många företag.

Vikten av pålitliga pumpar

I och med att pumparna har en sådan viktig roll i företagen så är det av stor vikt att de är pålitliga och väl omhändertagna. Pumpar i Umeå jobbar dygnet runt i vissa industrier och kan förstöra viktigt arbete och kosta dyra pengar om de plötsligt stannar utan förvarning. Som företagare bör man därför välja sin pumpinstallatör med noggrannhet. 

Det är viktigt att installationen görs på ett korrekt sätt av någon med erfarenhet. När installationen är genomförd bör pumpen provas och ställas in så att allt fungerar som planerat. Slutligen bör det göras upp ett serviceschema.

 

pumpservice - pumpar Umeå

 

Pumpservicens viktiga roll

För att pumpen ska fortsätta att fungera bra så är det nödvändigt att den servas med regelbundna mellanrum. På så sätt kan ni undvika besvärliga och kostsamma stopp i produktionen. Det är därför viktigt att välja en erfaren firma som vet hur era pumpar fungerar och kan göra upp ett schema med de serviceintervaller som krävs, med hänsyn till hur eran pump används. 

Pumpar i Umeå används på många olika sätt. Därför finns det företag som har erfarenhet av flera olika pumpar och deras användningsområden. Ett sådant företag är Pump & Pyrolysteknik AB. Kontakta dem för professionell pumpservice i Umeå. 

Fler nyheter