En säkrare grund

Bergförstärkning i Stockholm, som exempelvis http://gnestabergbyggare.se/ arbetar med, är ett sätt att säkra delar av berggrunden. Det kan vara då man avlägsnat delar av berg genom en bergsprängning och därmed skapat en rörelse som kan ha medfört sprickor även i de kvarvarande delarna.

Tekniken används även då man avlägsnat stora delar av ett berg vid skapandet av tunnlar eller vägbyggen där sidan av vägen består av kapade bergväggar. Risken att det med tiden ska lossna stenar eller block som kan falla ner på vägbanan är alldeles för allvarlig för att man inte ska vilja stärka och öka säkerheten därigenom.  

Flera olika säkringar

Efter en bergsprängning brukar man använda sig av olika typer av säkringar för att den kvarvarande delen inte ska rasa in eller börja röra sig. Om man avlägsnar berg för att göra en pålning eller grundläggning så stärker dessa själva upp den delen man tagit bort.

Men om den borttagna ytan kommer bestå av luft så behöver man använda sig av andra typer av förstärkningar. Förutom att montera förstärkningar i själva berget så kan man också förhindra risken för fallande stenar genom att montera ett nät längs med bergssidan. Det är ett vanligt sätt att minska olycksrisken.

 

 

Kunskap om rörelser

När man arbetar med anläggning och bergsprängning så är en viktig del att ha kunskap om materials rörelse. Det man skapar är oftast något som ska hålla i väldigt många år och eftersom allt har en rörelse så behöver man veta hur man kompenserar för det under kommande år. Men det handlar inte enbart om vilken påverkan man gör på det området man arbetar på utan även på kringliggande områden.

Om man utför en bergsprängning på en tomt så behöver man även se ifall det kan påverka tomten och byggnaden vid sidan om eftersom allt under mark hänger ihop på många sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *